הגשת בקשת השתתפות

הגשת בקשת השתתפות

שלב זה מהווה הבעת נכונות להשתתפות בכנס. בשלב זה תתבקשו למלא פרטים אישיים ומקצועיים שישמרו לאורך התהליך, כך שבשלבים הבאים לא תתבקשו למלא את פרטיכם.ן בשנית.

במידה והביקוש לכנס יהיה גדול ממספר המקומות הפנויים בסדנאות, יעשה סינון משתתפים.ות בצורה רנדומלית לאחר סגירת הטופס.

לאחר סגירת הטופס ישלח לכל משתתף.ת דוא"ל עם עדכון סטטוס הרשמה אישי (מעבר לשלב ב' או מעבר לרשימת המתנה).

רק לאחר מילוי טופס הגשת בקשת השתתפות בכנס ניתן יהיה לעבור לשלב הזמנת הלינה והסעות, ולאחר מכן לשלב שיבוץ סדנאות . 

תאריך פתיחת טופס: 01.08.2021

תאריך סגירת טופס: 10.08.2021