הצוות המארגן

הצוות המארגן

תמר גרין בלייר

פסיכולוגית חינוכית מומחית. עובדת בשפ"ח באר שבע ובקליניקה פרטית.

רותי כהן טרכטנברוט

פסיכולוגית חינוכית מומחית בשפ״ח חולון. מנהלת יחידת גני הילדים ורכזת מניעת אובדנות בשפ״ח. פעילה בוועד החטיבה החינוכית בהפ״י.

גיא יקר

פסיכולוג חינוכי מומחה בהסמכה להדרכה, ופסיכולוג שיקומי מומחה, רכז מרכז להט"ב, שפ״ח תל אביב-יפו, ועובד בקליניקה פרטית. חבר לשעבר בוועד המתמחים בפסיכולוגיה חינוכית וכיום פעיל בוועד החטיבה החינוכית בהפ״י.