תעריפי רישום ולינה

תעריפי רישום ולינה

לינה במלון ספורט קלאב

עלויות לינה כנס מרכזי 08-11/11/2021

 

פסיכולוג.ית חבר.ת הפ"י

פסיכולוג.ית מומחה/ית שאינ.ה חבר.ת הפ"י

פסיכולוג.ית מתמחה שאינו.ה חבר.ת הפ"י

הרכב החדר

3137  ש"ח

3537  ש"ח

3337  ש"ח

חדר יחיד

2197  ש"ח

2597 ש"ח

2397  ש"ח

חולק.ת חדר זוגי עם משתתף.ת נוסף.ת

עלויות לינה קדם כנס 07-08/11/2021

לינה במתכונת של חולקי.ות חדרים בקדם כנס תתאפשר רק עם השותף.ה החולק.ת עמך חדר בכנס המרכזי.

  • אני חולק.ת חדר זוגי והשותף.ה שלי מגיע.ה איתי לקדם כנס | 630 ש"ח
  • אני חולק.ת חדר זוגי והשותף.ה שלי לא מגיע.ה איתי לקדם כנס | 940 ש"ח
  • אני ישן.ה בחדר יחיד לאורך כל הכנס | 940 ש"ח

לינה במלון לגונה

עלויות לינה כנס מרכזי 08-11/11/2021

 

פסיכולוג.ית חבר.ת הפ"י

פסיכולוג.ית מומחה.ית שאינו.ה חבר.ת הפ"י

פסיכולוג.ית מתמחה שאינו.ה חבר.ת הפ"י

הרכב החדר

3137  ש"ח

3537  ש"ח

3337  ש"ח

חדר יחיד

2197  ש"ח

2597  ש"ח

2397  ש"ח

חולק.ת חדר זוגי עם משתתף נוסף

2077  ש"ח

2477  ש"ח

2277 ש"ח

חולק.ת חדר עם שני משתתפים נוספים

עלויות לינה קדם כנס 07-08/11/2021

לינה במתכונת של חולקי.ות חדרים בקדם כנס תתאפשר רק עם השותף.ה החולק.ת עמך חדר בכנס המרכזי.

  • אני חולק.ת חדר טריפל בכנס המרכזי ושותפי לחדר מגיעים.ות איתי לקדם כנס | 590 ש"ח
  • אני חולק.ת חדר זוגי והשותף.ה שלי מגיע.ה איתי לקדם כנס | 630 ש"ח
  • אני חולק.ת חדר טריפל ורק שותף.ה אחד.ת מגיע.ה איתי לקדם כנס | 630 ש"ח
  • אני חולק.ת חדר זוגי או טריפל והשותף/ים שלי לא מגיעים.ות איתי לקדם כנס | 940 ש"ח
  • אני ישן.ה בחדר יחיד לאורך כל הכנס | 940 ש"ח

השתתפות בכנס ללא לינה

עלויות השתתפות בכנס ללא לינה

פסיכולוג.ית חבר.ת הפ"י

פסיכולוג.ית מומחה.ית שאינו.ה חבר.ת הפ"י

פסיכולוג.ית מתמחה שאינו.ה חבר.ת הפ"י

ימי השתתפות

1600  ש"ח

2000  ש"ח

1800  ש"ח

4 ימים

08-11.11.2021

1800 ש"ח2200 ש"ח2000 ש"ח

5 ימים

07-11.11.2021